Владимир Путин, претседател на Русија, обраќање на Светскиот енергетски конгрес 2016 година