Финансирање на енергетска инфраструктура од Светскиот енергетски совет

540

Светскиот енергетски совет соработува со водачите за енергија и финансии за да ги идентификува клучните предизвици и препораки за финансирање на енергетска инфраструктура.
Проектот е поддржан од Swiss Re Corporate Solutions, Marsh & McLennan Companies,Inc. и Европската банка за обнова и развој. Во комбинација со годишната анализа на енергетската трилема на Советот за политички и регулаторни ризици, серијата на патот кон отпорност им дава на носителите на одлуки информации опфаќајќи ги ризиците вклучени во финансирањето на енергетски инфраструктури.
Серијата патот кон отпорност има три извештаи достапни на www.worldenergy.org/publications:

• Управување и финансирање на екстремни временски ризици
• Управување со ризиците од нексус-вода-храна
• Управување со сајбер ризици