Одржливост на европските пазари за гас

Додека глобалниот природен гас е единственото горивото со значителни изгледи за раст, европските изгледи се рамни и обликувани со нови реалности. Идни можности за побарувачка ќе бидат водени од хемиски суровини и транспорт; во меѓувреме, улогата во електричната енергија ќе се префрли од волумен до системска услуга; новата проценка на инфраструктурата може да потекнува од можностите за складирање во капацитетот на нафтоводите преку моќ на гас; конкуренцијата и понатаму ќе се зголемува како резултат на недоволно искористениот капацитет за увоз на ЛНГ и нови проекти за гасоводот. Во меѓувреме, високата нестабилност на цените на стоките предизвика огромен притисок врз гасната индустрија, а неодамнешната геополитика на гасоводот забележа ренесанса.

Лидерите на дискусијата:
• Гертјан Ланкхорст, Главен извршен директор, GasTerrra, Холандија
• Клаус Шефер, Главен извршен директор, Унипер, Германија
• Дидие Холо, извршен потпретседател, стратегија, технологија, проекти и решенија, ENGIE, Франција

Модератор:
• Бернхард Хартман, партнер, шеф на енергија за МЕНА, Оливер Вајман, ОАЕ