Ден 3 Отворање на Светскиот енергетски конгрес

431