Ден 2 Отворање на Светскиот Енергетски Конгрес

520