Контакт

Светски Енергетски Совет – Македонски Национален Комитет

Интернационални бригади 5, 1000 Скопје, Македонија

Тел: +389 (0) 2321 22 11

Дали имате прашања?
Сите прашања испратете ги на е-мејл до тимот на Светскиот Енергетски Совет на info@wec.mk