За Нас

Светскиот Енергетски Совет е глобална независна мрежа на лидери и практичари кои промовираат достапен, стабилен и еколошки чувствителен енергетски систем во интерес на светот. Македонскиот Национален Комитет на Светскиот енергетски совет е составен од членови на енергетската индустријата, како и претставници на релевантните универзитети, институции, здруженија, организации и реномирани поединци од енергетскиот сектор.