СТАНЕТЕ ЧЛЕН

НАЦИОНАЛНИ КОМИТЕТИ
Не постои директно членство во Светскиот Енергетски Совет, односно членовите се приклучуваат преку својот Национален Комитет кој ги претставува енергетските интереси на земјата и ги вклучува институциите, енергетските експерти, истражувачките институции и другите организации и поединци поврзани со енергијата. Повеќе информации 

ЧЛЕНСТВО ВО СВЕТСКИОТ ЕНЕРГЕТСКИ СОВЕТ
Со пристапувањето во Националниот Комитет на Светскиот енергетски совет ќе се придружите на највлијателната, независна мрежа на енергетски лидери и практичари кои ги покриваат сите аспекти на енергетскиот сектор. Приклучувањето кон Македонскиот национален комитет на Советот ќе помогне да се зајакне вашата компанија или организација и во исто време да се зголеми значењето на вашиот глас на национално, регионално и глобално ниво. Повеќе информации

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ
Секретаријатот на Светскиот Енергетски Совет е лоциран во Лондон, додека нашиот Македонски Национален Комитет е лоциран во Скопје. Контактирајте го тимот