На Светската недела на енергија која се одржа од 16 до 19 октомври во Лисабон, оваа година домаќин е португалскиот национален комитет на Советот со поддршка од Министерството за економија, понуди неколку дискусии на високо ниво.

Повеќе од 400 енергетски лидери и учесници од јавниот и приватниот сектор на највисоко ниво, вклучувајќи ги и министрите, извршни директори и меѓународната заедница, се состанаа за да споделат најдобри практики и да ги идентификуваат решенијата за енергетската трилема за време на Самитот на светските енергетски лидери.

Кристоф Фреи, генералниот секретар на Светскиот Енергетски Совет рече: “Оваа недела ќе биде вистинско време да се истражат и сумираат клучните карактеристики на новата енергетска реалност и нивните критички импликации врз енергетскиот сектор и да се потенцира патот напред за глобалната енергетска заедница”.

Во исто време имаше и тематска конференција, организирана од страна на португалскиот национален комитет за увид во одржувањето пред енергетските предизвици.

Извршното собрание е главен генерален собир на Светскиот Енергетски Совет за глобални енергетски лидери посветен на промовирање на одржливото снабдување и користење на енергијата за најголема корист од сите.